Bộ chia lửa
 

       Bóng đèn
   

       Cánh quạt
 

Động cơ tuốc bin đôi
             
 
Bánh than hoạt tính
   
         Kiềng bếp
   
  Bộ nút điều khiển
   
   Lưới lọc hút mùi
       
 
   
 
     Mặt bếp kính
   
            Motor 1
   

            Motor 2
 
     Nắp chia lửa