Câu hỏi chung

Vệ sinh bếp ga thế nào cho đúng?

Khi nào cần phải thay pin mới cho bếp?

Khi mở tắt bếp hoặc vặn nhỏ bếp có tiếng nổ bụp thì do nguyên nhân gì và cách khắc phục như thế nào?

Khi bật bếp không lên lửa thì nguyên nhân do đâu và cách giải quyết như thế nào?

Khi đang sử dụng bếp phát hiện thấy có mùi ga thì phải làm gì?

Trong trường hợp đang sử dụng bếp thì bếp bị tắt (do trào, gió thổi tắt...) thì phải làm gì để sử dụng lại?

Khi sử dụng bếp thấy ngọn lửa vàng, đỏ, không đều, lửa bị lệch thì nguyên nhân do đâu? Cách khắc phục như thế nào?

Sử dụng hút mùi như thế nào cho hợp lý và đúng quy chuẩn?

Chế độ vệ sinh lưới lọc hút mùi định kỳ như thế nào cho đúng?

Cố nên bật đèn của hút mùi khi sử dụng hút mùi?

Tổng số: 18 - Trang 1/2